Viterra Czech sro,

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viterra Czech sro, 21. 7. 2015 /

„Vážená paní Auterská,

dostalo se ke mně shrnutí výsledků aplikace systému AirQ u nás na Střekově, pro který jsme za společnost Viterra dali souhlas po žádosti zadavatele MO Střekov.

Přestože výstup studie byl nejistý pro naší “továrnu na olej“, jsme rádi, že jsme se aktivně zapojili, včetně poskytnutí možností instalace vašich měřidel a senzorů. Osobně si velmi vážím Vaší dlouholeté praxe a zkušeností v oblasti zkoumání dopadů působení průmyslových podniků na subjektivní vnímání občanů, kteří si často nemusí plně uvědomovat realitu zdraví škodlivých faktorů. Po dlouhých diskusích a pokusech o zhodnocení stavu naší výroby se ke mně konečně dostal uchopitelný výstup odborného a reálného průzkumu, který prokazatelně dokáže vyhodnotit fakta a statisticky interpretovat výstup při zapojení spoluobyvatel městské části ve které působíme.

Z náš tým Viterra, bych Vám rád poděkoval za studii, která v případě zveřejnění může dopomoci pochopení možného soužití průmyslu s individuálními zájmy obyvatel.“