Připravili jsme pro vás novou technologii na odpachování pachu z kuchyní ODO

Novinky

Stále existuje mnoho plošných zdrojů typu kalová pole, skládky komunálního odpadu, kompostárny a podobně, které uvolňují do prostředí pachové látky, které nelze snadno eliminovat běžnými průmyslovými technologiemi. Chemické složení přípravku ODO je ekologické, snadno odbouratelné a přírodě šetrné. Přípravek obsahuje velmi malé koncentrace enzymatického přípravku a vysokomolekulárních anorganických molekul, které na sebe váží molekuly zápachu na straně jedné, na straně druhé má přípravek i jiné velmi potřebné vlastnosti.

Přípravek ODO na sebe váže tuky a tím je odstraňuje z prostředí.

Třetí významnou vlastností přípravku je jeho velmi dobrá zhášecí schopnost. Všechny uvedené vynikající vlastnosti přípravku ho předurčují pro použití v průmyslu k odstraňování pachu z velkoplošných zdrojů, využití plošné zdroje, jako součást do dočišťovacích jednotek na likvidaci zápachu v průmyslu, kde jsou problémem tuky anebo jiné „mastné, olejnaté látky, jako např. ropný průmysl, výroba a zpracování asfaltů.  Velké využití nalezne také v zejména v čistících jednotkách eliminující zápach z kuchyní, fastfoodů, pekáren, udíren a v neposlední řadě v domácnostech.

UŽITÍ:

 • Průmysl
  • Ropný průmysl
  • Výroba a zpracování asfaltů
 • Plošné zdroje
  • Čistírny odpadních vod
  • Kalová pole
  • Skládky odpadů
  • Kompostárny
 • Restaurace, fastfoody
 • Domácnosti

Více

Autor:

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravili jsme pro vás novou technologii na odpachování pachu z kuchyní ODO 25. 2. 2018 /

Autor:

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chytrá města – náš systém sleduje imise různých škodlivin ve vašich městech 25. 2. 2018 /

Autor:

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravili jsme pro vás systém automatického vyhodnocení stížností na zápach AirQ 25. 2. 2018 /