Společnost se specializuje především na problematiku pachových látek. Cílem společnosti je poskytnout zákazníkovi komplexní služby – Najít problém, Změřit emise, či imise pachových látek (nebo těkavých organických, či anorganických látek), popř. určit jejich složení a nalézt čichové prahy, nebo změřit koncentrace pachových látek na zdroji. Z naměřených výsledků odborníci společnosti ODOUR spočítají pomocí matematického disperzního modelu rozptyl pachu, a dále v rámci studie posoudí, jak zápach unikající do okolí může ovlivnit obytné oblasti anebo nakolik může obtěžovat obyvatele okolních domů, či obcí.

Na základě hodnocení potom odborníci společnosti ODOUR, s.r.o. doporučí zákazníkovi optimální řešení, navrhnou a naprojektují technologii a následně i vyrobí a nainstalují. Výsledkem je prokázání účinnosti zařízení měřením.