Mlžící systémy se využívají k eliminaci úniků prašných látek z plošných zdrojů a nebo k eliminaci pachů unikajících z plošných zdrojů, jako jsou laguny, Čistírny odpadních vod, kompostárny, bioplynové stanice apod. Používá se buď vodní mlha, nebo vodní mlha obohacená o enzymy, nebo jiné vysokomolekulární látky, na které je postupně vázán zápach.

Tyto systémy je možné využít i přímo do výduchů vzduchotechniky, kde dokáží odstranit některé pachy z kuchyní, restaurací, pekáren, smažíren a podobně. Některé preparáty, jako např. roztok ODO umí tuky dokonce rozpouštět, navíc má i velmi dobré zhášecí vlastnosti.

REFERENCE

  • Červená Řečice – zápach ze sušení pivovarnických kvasnic – instalace ve výduchu
  • Bioplynová stanice PACOV – instalace na okraji zdroje
  • Bioplynová stanice Herálec– instalace na okraji zdroje

 

BPS Pacov 2013                                                    Zámek Herálec 2014