Naše společnost úzce spolupracuje v oblasti tvorby legislativy se státní správou a dalšími odbornými organizacemi (MŽP, MZE, MPO, ČSCHI, VŠCHT, CHMI a dalšími). Při výzkumu a vývoji spolupracujeme  jak s odbornými institucemi , např. ČVUT, tak se soukromými firmami.