Biofiltry jsou technologie, které využívají mikroorganismy k rozložení organických látek, tzv. TOC (TotalOrganicCompounds), které jsou buď regulovány legislativou a nebo obtěžují zápachem. Využívají se zejména pro nižší koncentrace škodlivin, které nejsou toxické pro mikroorganismy. Organické látky rozkládají na CO2 a vodu.

REFERENCE

  • Skleněné kameny, s.r.o. Malá Skála – sklárna simile – VOC
  • POOB Sklolamináty, s.r.o Mělník eliminace styrenu – Styren, aceton
  • PARAMO, a.s. – zakrytí a odvzdušnění mechanické ČOV – biofiltr – těžké ropné podíly
  • Compas Ceramic pools, SK Senec – výroba velkoobjemových bazénů – styren