Naše laboratoř byla jako první v ČR akreditovanou laboratoří na měření zápachu olfaktometrickou metodou. Od roku 2008 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako zkušební laboratoř ODOUR č. 1502, dle ČSN EN  ISO / IEC 17025:2005 pro metody Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií v emisích a imisích, včetně odběru vzorků, a v plynech uvolněných z pevných a kapalných materiálů.

Osvědčení o akreditaci č. 733/2017 ze dne 12.12.2017 platné do 30.6.2020.

Nyní jsme pro města a obce vyvinuli kontinuální měření imisí škodlivých látek v ovzduší nízkonákladovými čidly. Základ tvoří měření imisí škodlivin jako:

  • oxidy dusíku: NOx,
  • frakce prachu: PM1, PM2,5, PM10,
  • těkavé organické látky: VOC,
  • přízemní ozon: O3,

Na základě požadavků zákazníka lze měřící systém rozšířit o další specifická čidla.

  • nabízíme měření koncentrací sloučenin v bioplynu, měření methanu, sirných látek, amoniaku.
  • nabízíme měření akreditované pachových látek uvolňujících se z pevných nebo kapalných materiálů.

Stížnost nebo nespokojenost vůči laboratoři Odour lze podat dle reklamačního řádu zde:

Reklamační řád laboratoře Odour_ver 3