Připravujeme kontinuální měření pro kontinuální sledování emisí automobilů za jízdy.