Naše společnost je na trhu s technologiemi pro čištění odpadního vzduchu od roku 2004. Specializujeme zejména na technologie likvidující zápach, ale jsme schopni dodávat i chemické a fyzikální čištění jako jsou scrubery na odstranění amoniaku, sirovodíku apod., nebo adsorbéry na těkavé organické látky.  Naše společnost se od roku 1994 specializovala zejména na biotechnologie, zejména potom na bioscrubery a biofiltry do vysoce zatěžovaných provozů, jako jsou laminátovny, zpracování asfaltových pásů, ropný průmysl. Pro biofiltry vlastníme patent. č. 292337, rok 1997. Námi dodávané technologie splňují BAT techniky dle Industrial Emissions Directive2010/75/EU – Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (2016).

Společnost disponuje specialisty v oblasti biologie, chemie, fyziky, vzduchotechniky a strojnictví. I nadále pokračujeme v dalším vývoji a zlepšování.

Pro likvidaci zápachu a organických látek lze využít technologie STUDENÉ PLASMY, IONIZAČNÍ METODY, BIOFIlTRY, BIOSCRUBERY APOD.

Na eliminaci anorganických látek využíváme Absorbéry a Adsorbéry.

Pro likvidaci pachů z kuchyní, fastfoodů a k likvidaci tuků využíváme systém ODO a jemněmlžících trysek.

Již několik let spolupracujeme s nizozemskou společností Aerox BV,  která je výrobcem a dodavatelem odpachovací technologie pomocí studené plazmy. Působíme jako její výhradní dovozce pro ČR, SR a Polsko.