Zpracováváme znalecké posudky v oboru chemie, odvětví čistota ovzduší, specializace emise, imise a pachové látky.