Poradenská a konzultační činnost v oblasti pachových látek • Správa databáze zahraničních informací v oblasti pachových látek.

Autorizovaná osoba pro:

 • Zpracování Oznámení záměru ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí
 • Zpracování odborných posudků dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Zpracování odborných posudků – pachových studií jednotlivých záměrů
 • Zpracování odborných posudků dle zákona o ovzduší č.
 • Zpracování provozní evidence, provozních řádů v oblasti ovzduší, odpadních vod a odpadového hospodářství
 • Zpracování rozptylových studií dle zákona o ovzduší
 • Zpracování IPPC
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti pachových látek
 • Správa databáze zahraničních informací v oblasti pachových látek

Reference Studie, posudky

 • MONDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., Ružomberok, Slovensko
 • PALMA GROUP a.s., Bratislava, Slovensko
 • Kronospan, SRN
 • Bioprofit Trpkau, SRN
 • Kataforesis, Španělsko