Naše společnost provádí vlastní výzkum a měření pachových látek, jejich kombinací, vzájemného ovlivňování, chování. Vyhodnocuje měření emisí pachových látek ČR. Dále provádíme výzkum pro podniky a přípravu materiálů pro měření  pachových látek. Dále se zabýváme realizací poloprovozních testů na zařízení odstraňujících zápach, nebo na výzkumu nových preparátů na zamezení emisí pachových látek. (KRK Příbram).

V letech 2008-2010 jsem se podíleli na výzkumném projektu „Landfill surface methane emissions direct measurements“. Projekt byl realizován za finanční podpory Norského grantu EEA. Cílem projektu bylo vyvinout metodu měření methanu ze skládek.

Spolupracujeme s ČVUT na vývoji zařízení pro sledování imisí ve městech jako součást tzv. smart city.