Dodávky chemie

  • Dodávky mikronutrientů do biologických procesů Vysoce zatěžované průmyslové ČOV, biofiltry a bioplynové stanice mnohdy postrádají stopové prvky nutné pro kvalitní rozvoj bakteriálních kultur v procesu. Naše společnost dodává optimální složení těchto látek.
  • Dodávky hotových náplní do biofiltrů Zajišťujeme kompletní servis biofiltru včetně výměny substrátů
  • Exogenní substráty Určené pro ČOV a bioplynové stanice s vysokým obsahem amonných iontů NH4+ . Při biodegradaci je důležitý poměr CHSK:N, tedy organické látky ku dusíku. Náš substrát neobsahuje dusíkaté látky a lze dodávat o koncentracích CHSK 1 mil. mg·m-3.
  • Pachový ohradník ANTIFER

        Přípravek je určen na:

  • obranu před střetem vozidel s volně žijící zvěří
  • efektivní ochranu polních, lesnických, sadařských nebo vinařských kultur
  • regulaci migrace zvěře v honitbách mysliveckých revírů 

Více o výrobku v našem  eshopu www.antifer.cz.