Více o projektu View Project

Klient: Spolchemie Ústí nad Labem

Řešený problém: Monitoring a výpočet rozptylu pachových látek emitovaných z areálu bývalé Setuzy, Ústí nad Labem v kauze zápach v ústeckém Střekově.

V roce 2013 jsme za účelem posouzení emisí pachových látek z provozů společností, které jsou umístěny v areálu Žukovova 100, Ústí nad Labem (bývalý areál SETUZA a.s.), zpracovali pachovou (rozptylovou) studii.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1100662-zbavi-se-ustecky-strekov-zapachu