V roce 2017 se naše společnost podílela na řešení mediálně známé kauzy zápachu ve městě Nymburk. Naše laboratoř provedla screening emisí pachových látek několika nymburských provozů přispívajících k pachové zátěži města. Pro účely soudního sporu města Nymburk s místním znečišťovatelem, firmou Azos CZ,s.r.o., jsme vypracovali znalecký posudek.