Firma ODOUR, s.r.o. vznikla v roce 2000 jako konzultační a poradenská firma v oblasti ekologie se specializací na pachové látky.

V roce 2002 se stala v ČR 1. laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci,.o.p.s. na měření pachových látek olfaktometrickou metodou dle normy ČSN EN 13725. Během svého dlouholetého působení si vytvořila širokou základnu zákazníků z řad významných českých znečišťovatelů, kteří opakovaně využívají služeb její laboratoře.

V roce 2003 firma získala patent  na likvidaci pachových látek a VOC. Portfolio technologií na likvidaci zápachu (biofiltry a absorbéry) jsme v roce 2012 rozšířili o dodávky technologie studené plazmy a technologie jemně mlžících trysek. Od roku 2017 vyvíjíme společně s ČVUT  a firmou Synergine, s.r.o.  zařízení na kontinuální měření škodlivin ve městech, kterým chceme přispět do celosvětového projektu tvz. chytrých měst implementací inteligentní technologie, které usnaďňují úsporu energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí. Uvedení produktu je naplánováno na r. 2018.

V roce 2011 jsme se stali jako prvním českým výrobcem  pachových ohradníků. Produktovou řadu Antifer se snažíme neustále rozšiřovat, v roce 2017 jsme uvedli na trh ohradníky proti kunám, hlodavcům a krtkům, V letošním roce připravujeme další produkty.

S postupným personálním rozšiřováním firmy vyvstala potřeba větších prostor, proto jsme na jaře 2018 rozšířili kanceláře, jejichž zrekonstruovaný interiér odrážení novou grafickou identitu firmy. Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně!

Ing. Petra Auterská,CSc., ředitelka