Společnost

  • Disponuje soudními znalci v oblasti chemie – ochrana ovzduší – pachové látky
  • Zpracovává odborné posudky z hlediska zákona o ochraně ovzduší
  • Zpracovává odborné rozptylové studie z hlediska zákona o ochraně ovzduší
  • Specializuje se na pachové studie