Metoda AirQ funguje tak, že stížnosti zaznamenávají občané pomocí aplikace v mobilním telefonu a odešlou do systému. Systém stížnost vyhodnotí na základě hydrometeorologických dat a emisí zápachu odcházejícího ze zdroje ze zdroje jako oprávněnou, nebo neoprávněnou. Systém stížnosti eviduje do map a je vodítkem pro státní správu, kde hledat původce zápachu a zda je nutné ho regulovat. Systém současně chrání podniky, které jsou neoprávněně osočovány z obtěžování zápachem.

Uskutečněné instalace systému AirQ v ČR a v Praze