Dodáváme technologie na likvidaci pachových látek, organických (VOC) i anorganických látek.

Naše společnost má výhradní zastoupení nizozemské společnosti Aerox B.V. na dodávky technologie studené plazmy. Dále dodáváme ostatní technologie na čištění vzduchu jako jsou biofiltry, absorbery a  adsorbéry. Pro technologii biofiltrů vlastní naše firma patent.

Na technologiích dále provádíme servisy a dodáváme nutné komponenty pro provoz. Mezi jinými mikronutrienty a biokatalyzátory pro lepší provoz biofiltrů, exogenní substráty do bioplynových stanic a čistíren odpadních vod pro lepší chod biologických procesů při nabdbytečném množství amonných látek.

Realizované dodávky biofiltrů na klíč:

Sklářský průmysl Lakovny:

  • Skleněné kameny, s.r.o. – dodávka biofiltru
  • GIP, s.r.o., repase biofiltru

Laminátovny:

  • POOB Sklolamináty – dodávka biofiltru
  • Vagnerplast, s.r.o. – návrh technologie a biofiltru
  • Compas Ceramic Pools,Slovensko – návrh a dodávka technologie biofiltru

Chemický průmysl:

  • Paramo – eliminace ropných látek z odpadního vzduchu v podnikové ČOV, biofiltr
  • Návrh technologie pro čištění sirovodíku z ČOV Kuwait
  • Preol,a.s. – dodávka technologie studené plazmy