Seznam prezentací

Aktivních prezentací se účastní tyto země:
Arménie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Finsko, Irán, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Vietnam, USA.
Celkem 26 zemí s 94 příspěvky.

 1. Dioxin Emission as Main Hazard in Case of Waste Burning at Dumps
  Aleksandryan A.V. Arménie

 2. Emise pachových látek v ČR – 3 letý projekt sledování emisí vyjmenovaných zdrojů
  Auterská Petra - ČR

 3. Metodika měření emisí pachových látek na ČOV a jejich vyhodnocení
  Auterská Petra - ČR

 4. Surface CO2, CH4 and 222Rn concentrations and emissions over Russia from observations in TROICA experiments
  Berezina, E.V. - Rusko

 5. LES Modelling of Radioactive Air Pollution in the Urban Environment
  Vladimír Fuka, Josef Brechler, Jan Bednář - ČR

 6. Measurement of volatile organic compounds in new car cabin by use of thermal desorption method
  Brodzik Krzysztof - Polsko

 7. Tvorba skleníkových plynů při skládkování biodegradabilních komunálních odpadů
  Buryan Petr - ČR

 8. Novel air filters with antibacterial activity
  Gabriele Candiani, Barbara Del Curto, Alberto Cigada - Itálie

 9. Les a lesnické činnosti v rámci národní inventury emisí a propadů skleníkových plynů v České republice
  Emil Cienciala, Jan Apltauer - ČR

 10. Kvalita venkovního ovzduší v České republice
  Markéta Coňková, Jana Ostatnická - ČR

 11. Forecast verification for multicategory discrete predictands related to the Common Air Quality Index
  Linton Corbet, Ondřej Vlček - ČR

 12. Real time sampling of particulate matter smaller than 2.5 µm emitted by burning biomass from the Amazon forest
  Maria Angélica Martins Costa, João Andrade Carvalho Jr, Edson Anselmo, Turíbio G. Soares Neto, Bruno Araújo Lima, Leonardo T.U.Kura, José Carlos Santos, Rezende, R.V. - Brazílie

 13. Alum S.A Tulcea and the environmental management of the risk
  Lidia Cristea, Enona Cristea - Rumunsko

 14. Characterization of particulate matter in fractions PM1, PM2.5 – case study in Craeybeckx traffic tunnel, Antwerp, Belgium
  Anna Worobiec, Larysa Darchuk, Barbara Krupinska, Giuliana Gatto Rotondo, Heidi De Laet, Wilfried De Backer, René Van Grieken - Belgie

 15. A study of tea residue as adsorbent on removal Cu(II) using fixed mode
  Nader Dizadji, Neda Abootalebi Anaraki, Afsoon Afsari - Irán

 16. Validácia difúzneho modelu výpočtového systému RTARC na údajoch poľných experimentov "kit"
  Juraj Ďúran - Slovensko

 17. Monitorovanie imisí tuhých častíc podlź cestných komunikácií
  Daniela Durcanska - Slovensko

 18. Carbon dioxide Sequestration by Absorption in an Amine column
  Arash Esmaeili, Omid Ghabouli 2, Iman Boostani - Írán

 19. Capture of Carbon dioxide from industries flue gas and its Storage
  Arash Esmaeili, Iman Boostani - Irán

 20. Validation of a method for determining of VOCs in air samples from new car cabin and car equipment using gas chromatography mass detector/flame ionisation/thermal desorption system
  Joanna Faber - Polsko

 21. Národní systém inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů v ČR: současný stav a výhledy
  Pavel Fott, Dušan Vácha - ČR

 22. Study of the pollutants dispersion emitted by road traffic in the city of Salamanca
  Marta Gómez, Dolores Hidalgo, Emilia Sastre, Rubén Irusta - Španělsko

 23. The balance of greenhouse gases in the production of biodiesel
  Karel Hendrych - ČR

 24. Impact-based Odor Control Technology for Rural Citizens in Agricultural Communities
  Steven Hoff, Lun Tong, Jacek Koziel, Lingshuang Cai - USA

 25. Aktivní biofiltr
  Václav Holuša - ČR

 26. Může jedna vesnice vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?
  Jiří Horák - ČR

 27. Tvorba imisních map v českém a evropském měřítku
  Jan Horálek, Markéta Coňková - ČR

 28. Development of an online system for direct measurement of odorants based on quantum cascade laser technology
  Chuen-Yu Chan, Lei-Lei Fei, Pierre Wu, John Tsun, Tan Li - Čína

 29. Pilotní projekt Elektromobilita
  Tomáš Chmelík - ČR

 30. Zařízení pro eliminaci zápachu ve vzduchu pomocí vodní mlhy obohacené o speciální koncentrát
  Aleš Chytil - ČR

 31. Vliv omezování emisí u významných průmyslových zdrojů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji
  Petr Jančík, Marek Bruštík, Irena Pavlíková, Jan Bitta, Zdeněk Sklenář - ČR

 32. Nástroje pro podporu udržitelné doprav z pohledu kvality ovzduší
  Jiří Jedlička, Ivo Dostál, Libor Špička - ČR

 33. Sustainable energy in Puebla State, Mexico
  A. Juárez, M. A. Herrera, E. Juárez, D. Reyes, M.C. Martínez - Mexiko

 34. Fyzikální modelování šíření znečištění v komplikovaném terénu
  Klára Jurčáková - ČR

 35. Kinetika separace CO2 ze vzduchového okruhu do vody měřená v poloprovozních podmínkách
  Josef Kalivoda, Tomáš Svěrák - ČR

 36. Využití disperzního modelování a vývojového algoritmu pro optimalizaci opatření ke snižování emisí na zdrojích
  Josef Keder - ČR

 37. FTIR spectroscopy as a proved alternative standard method in stack testing
  Károly Kertész - Maďarsko

 38. Universal Selectively Sensitive Photodetectors for environment monitoring
  David Khudaverdyan - Arménie

 39. airpointer® - A Novel System for Monitoring Air Quality
  Traugott Kilgus, Stephan Pannek - Rakousko

 40. Ozone concentration simulations considering light intensity of BVOC emissions
  Akira Kondo, Sho Hashimoto, Hikari Shimadera, Yoshio Inoue - Japonsko

 41. Simultaneous chemical and sensory analysis of odor
  Jacek Koziel, Lingshuang Cai, Steven Hoff - USA

 42. Vývoj a aktuální kryogenní technologie snižování emisí těkavých organických látek a jejich recyklace
  Antonín Kroupa, Friedhelm Herzog - ČR

 43. Seasonal comparison of the outdoor and indoor air quality in the Wawel Royal Castle in Krakow, Poland
  Barbara Krupińska, Anna Worobiec, Velibor Novaković, Larysa Darchuk, Lucyna Samek, Ewa Wiłkojć, René Van Grieken - Belgie

 44. Image analysis of corrosion coupons exposed to low-agresive environment
  Ivan Kudláček, Pavel Žák, Peter Korbel - ČR

 45. Snižování emisí ze sušení dezintegrovaného dřeva v průmyslu výroby aglomerovaných deskových materiálů na bázi dřeva
  Juraj Ladomersky, Petr Vosahlo - ČR

 46. Kvalitatívna analýza neobvyklých postupov sekvestrácie uhlíka
  Juraj Ladomerský, Hroncová - Slovensko

 47. Odor fromPig Production: Its relation to diet
  Le Dinh Phung - Vietnam

 48. Innovative but proven Odour Control by Cold Plasma
  Pieter Leenders - Nizozemí

 49. Treatment of foul gas by a wet photocatalytic scrubbing process for odour control
  Ling Ding, Tong-xu Liu, Xiang-zhong Li - Čína

 50. Spunlaces Filtermedia-A proven technology that offers superior performance
  Vincent Lorentz - Německo

 51. Ultrajemné částice v městském okolním ovzduší - zvláštní měření v monitorovací síti kvality ovzduší v Sasku
  Gunter Löschau - Německo

 52. Vyhodnocení činnosti smogových varovných a regulačních systémů po změně legislativy
  Jan Macoun - ČR

 53. Využitie modelov znečistenia ovzdušia pro riešení problémov z automobilovej dopravy
  Jozef Mačala, Viliam Carach - Slovensko

 54. Kvalita ovzduší v Ostravě – srovnání údajů z let 2010 a 1997
  Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná - ČR

 55. Trendy mokré a suché atmosférické depozice síry, dusíku a vodíkových iontů na území ČR
  Jana Maznová, Iva Hůnová - ČR

 56. Method of Calculation and Climatologic Analysis of Atmospheric Characteristics Determining The Transfer and Dispersion of Impurities
  Aaed Mhanna - Rusko

 57. Produkce CO2 a amoniaku v kuřecí farmě
  Štefan Mihina, Monika Knížatová, Jan Brouček - Slovensko

 58. Estimating hydrogen sulfide emission rates by combining experimental immission measurements and dispersion models at various wastewater treatment plants in the Valencian Community (Spain)
  Héctor Espinós-Morató, Enrique Mantilla Iglesias, Fernando Llavador Colomer - Španělsko

 59. Temperature influence on odour and ammonia emissions from pig and cow manure
  Sven Nimmermark, Ngwa Martin Ngwabie, Knut-Håkan Jeppsson - Švédsko

 60. Směrnice o průmyslových emisích a ochrana ovzduší
  Ladislav Novák, Ladislav Špaček - ČR

 61. Olfactory impact assessment of the selected tannery using telephone survey, dynamic olfactometry and indicator model
  Izabela Sówka, Alicja Nych, Maria Janiec, Paweł Zwoździak, Jerzy Zwoździak, Maria Skrętowicz - Polsko

 62. Indoor/outdoor air multi-element analysis and source characteristics in a school in the centre of a city
  Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Alicja Nych, Maria Skrętowicz, Jerzy Zwoździak, Anna De Maeyer- Worobiec, Barbara Krupińska - Polsko

 63. CuFe2O4 catalyzed SiC WFF as MW susceptible catalytic trap for Diesel soot abatement
  V. Palma, P. Ciambelli, E. Meloni - Itálie

 64. Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce
  Irena Pavlíková, Jitka Pudelová, Petr Jančík, Jan Bitta, Pavel Platoš - ČR

 65. Numerical predictive evaluation of odour dispersion, case study:piggery (livestock farming)
  N. Pettarin, S. Rivilli, R. Snidar - Itálie

 66. Srovnání technologií na čištění vzduchu
  Karel Plotěný - ČR

 67. Urban air quality Assessment: high resolution numerical simulation with wrf-les/CAMx
  E. Sá, H. Martins, A. Carvalho, A.I. Miranda, C. Borrego - Portugalsko

 68. The suitability assessment of ordinary kriging in ArcGIS environment to interpolation of the odour intensity values in the area around the selected industrial plant
  Izabela Sówka, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Paweł Zwoździak, Jerzy Zwoździak - Polsko

 69. Concentration fluctuations measured in wind tunnel experiments and the statistical analysis for assessing the nuisance from odour
  Helen Smethurst, Alan Robins - Velká Británie

 70. Směrnice o průmyslových emisích (IED) - posouzení dopadů používání mikrosimulace nástroje e-Academia
  Ondřej Vojáček, Jiřina Jílková, Ladislav Sobotka, Tomáš Smejkal - ČR

 71. Fixation of anthropogenic carbon dioxide in carbonates
  Jerzy Bałdyga, Katarzyna Sokolnicka - Polsko

 72. Biooxidační filtry pro zneškodnění methan obsahujících plynných směsí
  František Straka - ČR

 73. Stanovení koncentrace BTEX a chlorovaných uhlovodíků ve skládkovém plynu
  Dvořáčková Marie, Přemysl Moučka - ČR

 74. Zdraví a ovzduší v Moravskoslezském kraji
  Helena Šebáková, Miroslava Rýparová - ČR

 75. Využití obrazové analýzy pro měření distribuce velikosti prachových částic
  Jitka Škodová - ČR

 76. Analytical and Sensory Determination of Industrial Odorous Exhausts for the Evaluation of Adsorptive Treatment
  Tim Täffner, Mirko Schlegelmilch, Kim Karen Kleeberg, Bernd Niemeyer - Německo

 77. Pachové látky emitované masivním dřevem
  Daniela Tesařová, Petr Čech, Pavel Kindl - ČR

 78. Snižování emisí skleníkových plynů-Emisní inventury
  Peter Tomlein - Slovensko

 79. Vývoj imisní koncentrace BTEX na vybraných lokalitách ve Zlíně v roce 2010-2011
  Ujčík Pavel, Dvořáčková Marie, Šilhák Jaroslav - ČR

 80. Metodika a monitoring půdních biofiltrů pomocí termovizních metod
  Lukáš Urban, Petr Marada, Jan Mareček - ČR

 81. Introduction to Cluster Analysis for the Classification of Volatile Molecules Produced in Diverse Industries
  Cristiam Vargas, Simone Hubo, Bastian Ebeling, Stephanie Peper, Bernd Niemeyer - Německo

 82. Testování adsorpčních materiálů pro záchyt CO2 ze spalin
  Jana Vávrová, Karel Ciahotný - ČR

 83. Tvorba a eliminace emisí PCDD/F při spalování odpadních plastů
  Veselý, Hanika, Lederer, Nečesaný, Kukačka - ČR

 84. The environment of nature Reserves - Is it really clean?
  Anna A. Vinogradova, Yulia A. Ivanova - Rusko

 85. AirMonTech
  Ernie Weijers - Nizozemí

 86. Turning odour complaints into a valuable resource
  Knut Wiik, Aage Grimsland - Norsko

 87. Modelování depozičních rychlostí a depozičních toků částic pro různé druhy povrchů v urbanizované oblasti
  Miloš Zapletal, Bohumil Kotlík - ČR

 88. Implementation of The Low Carbon Cities Model, a Basis for Substainable City Development Construction
  Jerzy Zwoździak, Łukasz Szałata, Magdalena Fortuna - Polsko

 89. Mohou organické polutanty ovlivnit produktivitu rostlin?
  Štěpán Zezulka, Marie Kummerová, Lucie Váňová - ČR

 90. Particulate matter in the Belgrade area: results of a monitoring excercise for source apportionment
  Alena Bartonova, Norsko, Milena Jovasevic-Stojanovic - Srbsko

 91. Climate change and respiratory health – issues and knowledge gaps
  Alena Bartonova - Norsko

 92. Ship emissions impact on urban air quality in the Gulf of Finland - Experiences of Finnish-Russian cooperation
  K. Lovén - Finsko, D. Frank-Kamenetsky - Rusko

 93. Diskuse ke stanovisku MŽP k problematice měření emisí pachových látek
  V. Bureš - ČR

 94. Flexibility in the European Legal Framework on Air Pollution
  M. Bogaart - Nizozemí

 

The Conference is held under the auspices of

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic