Program konference

Program konference bude rozdělen do 4 přednáškových sekci a 1 posterové sekce.

100   EMISE - Emise v průmyslu a zemědělství

200   IMISE

300   PACHOVÉ LÁTKY

400   OZONOVÁ VRSTVA - Udržitelná energetika a doprava


Odborný program

17.5.2011
17:00 - 22:00 Welcome drink

18.5.2011
9:00 - 9:10 Zahájení konference
9:10 - 9:30 Úvodní slovo zástupce MŽP a MPO
9:30 - 12:30 Blok přednášek ve dvou sekcích
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Blok přednášek
20:00 - 24:00 Doprovodný program

19.5.2011
9:00 - 12:30 Blok přednášek ve dvou sekcích
9:00 - 10:00 Diskusní fórum Problematika prachu, malý sál
10:00 - 11:00 Diskusní fórum Problematika dopravy, malý sál
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Blok Přednášek ve dvou sekcích
21:00 Doprovodný program

Aktivních prezentací se účastní tyto země:
Arménie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Finsko, Irán, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Vietnam, USA.
Celkem 26 zemí s 94 příspěvky. Seznam jednotlivých prezentací naleznete zde.

Workshopy

"STOP prachu"

"Projekt RESCATAME - Znečištění ovzduší městskou dopravou"

Očekává se účast předních vědeckých pracovníků.

Členové mezinárodního vědeckého výboru

Požadavky na prezentace

Prezentaci přednášky bude přiděleno 20 minut včetně diskuse, s výjimkou plenárních přednášek (40 minut diskuse). 

  • Prezentace jsou přijímány v českém a anglickém jazyce.
  • Prezentace by měla začít  titulním listem (název prezentace, autorů a státní příslušnost).
  • Prosím, mějte omezený počet snímků , aby se zabránilo přetížení publika.Projektor LDC a PC (Windows XP, Office 2000) bude k dispozici v jiné místnosti, kde budou autoři vyzváni, aby vkládali své prezentaci v dostatečném předstihu tak, aby se předešlo problémům na poslední chvíli.
  • Autoři mohou pro svou  prezentaci používat vlastní laptopy .
  • Zpětný projektor nebude k dispozici.
  • Panely na plakáty - rozměry:  šířka 100 cm a výška 200 cm.
  • Z důvodu srozumitelnosti doporučujeme autorům připravit plakáty ve formátu A0 (80X120cm)
  • Plakáty  budou instalovat na přidělené plochy autoři.
  • Během prezentace Plakátové sekce budou autoři požádáni o přítomnost u svých prezentací s cílem usnadnit interakci a výměnu informací.

The Conference is held under the auspices of

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic