Obecné informace

Místo konání, jazyk konference

Konference se uskuteční ve dnech 17.-20.5.2011 a proběhne ve čtyřech přednáškových  sekcích a jedné posterové sekci v Národním domě (Kulturní dům železničářů) - Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2. Jednacím jazykem bude čeština, angličtina a němčina. Simultánní překlad mezi těmito jazyky je zajištěn.

Důležité termíny

31.1.2011 Přijímání abstraktů bylo ukončeno. Děkujeme za Vaše příspěvky.
28.2.2011 Vyrozumění autorů o přijetí příspěvku
15.3.2011 Uzávěrka plných textů příspěvků
31.3.2011 Registrace (všichni účastníci včetně autorů)
15.4.2011 Zrušení účasti
17.-20.5.2011 Mezinárodní konference PETrA 2011

Registrace účasti

Řádný termín pro zaslání závazných přihlášek všech účastníků včetně autorů je do 15.3.2011. Přihlášení je možno provést prostřednictvím  Registračního formuláře.

Účastnické poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, náklady na vydání sborníku, uvítací raut, občerstvení a stravování. Cena za doprovodný program konference není v poplatku zahrnuta.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Konferenční poplatek

Úhrada do 15/3/2011,

Úhrada po 15/3/2011,

Přednášející

280

280

Odborný poster

220

380

Účastník (nepřednášející), spoluautoři příspěvků

550

610

Veřejná správa, studující

320

380

Doprovod (rodinní příslušníci účastníků)

170

220

Skupinová sleva *

10%

-

*Skupinovou slevu lze použít při 3 a více účastnících z jedné organizace. Sleva se nevztahuje na přednášející a doprovod.

  • Konferenční poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 1772890263/0800  u České spořitelny, a.s. nejpozději do 15.3. 2011. Při registraci může být požadován doklad o provedení platby.
  • Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků, jinak nebudeme moci Vaši platbu spárovat s Vaší přihláškou.
  • Potvrzení o přijetí platby bude zasláno jen účastníkům, kteří vyplní v přihlášce e-mailovou adresu.
  • Originál daňového dokladu obdrží účastníci konference u registrace.
  • Bankovní poplatky zahraniční banky hradí účastníci konference.

Bankovní spojení:

Platbu vložného proveďte bankovním převodem:

Číslo účtu €: 1772890263/0800

Variabilní symbol: IČ vysílající organizace

Konstantní symbol: 0308


Název účtu:

Odour s.r.o.

IBAN:CZ060800 0000 0017 72890263

SWIFT: GIBA CZ PX


Fakturační údaje:

IČ: 25734041

DIČ: CZ25734041  

Zrušení přihlášky a storno poplatek

  • Účastnický poplatek (mínus 10% na administratiní náklady) bude vrácen jen tehdy, obdrží-li sekterariát konference písemnou zprávu o zrušení účasti do. 15.4.2011.
  • Dojde-li žádost o zrušení přihlášky po tomto termínu, poplatek se nevrací.


Příjezdy a registrace

Předpokládá se, že registrace účastníků konference proběhne v úterý 17. května 2011. Registrace a informace budou účastníkům k dispozici v úterý 17. května v 9-19h a od středy do pátku v 8-17h.


Víza

Pro občany většiny států Evropy nejsou víza vyžadována. V případě nejasností se prosím obraťte na Českou ambasádu nebo na příslušný úřad ve vašem státě. Účastník může požádat o zaslání Zvacího dopisu e-mailem na adrese petra@odour.cz.

The Conference is held under the auspices of

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic