PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air)


Ve dnech 17. - 20. 5. 2011 se v Praze uskutečnila první vědecká konference PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air). Akci pořádala spol. ODOUR, s.r.o., ve spolupráci s Českou společností chemického inženýrství (ČSCHI).

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a byla věnována problematice ochrany vnějšího ovzduší. Jejím cílem bylo soustředit experty z celého světa, aby představili poslední vědecké i praktické poznatky v dané problematice a současně si vyměnili zkušenosti ve snaze nacházet společné cesty ke spolupráci. Konference byla určena vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Konference přivítala 128 účastníků z 24 zemí. Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých přednášek prezentujících závěry posledních vědeckých studií a stejně tak i vyvolala řadu nových otázek a námětů na další práce. Konference se stala místem setkání vědeckých pracovníků z celého světa a nabídla tak možnost výměny názorů a úhlů pohledu na danou problematiku stejně jako možnosti vzájemné spolupráce.

Cenu za nejlepší přednášku si odnesl Prof. Jacek Koziel za příspěvek "Simultánní chemické a senzorické analýzy zápachu", cenu za nejlepší poster převzali Krzysztof Brodzik a Joana Faber za práci o měření VOC v automobilovém průmyslu.

Sborník konference na CD obsahující více než 100 odborných textů je možné zakoupit za 200 Kč (vč. DPH)

Děkujeme všem za účast a za zpětnou vazbu, která nám, jak věříme, napomůže vylepšit další ročník konference PETrA, plánovaný na rok 2013.


Ing. Petra Auterská CSc.
Předsedkyně organizačního výboru
Zprávy:

2. Cirkulář (.pdf, 1687kB)

Vzor šablony příspěvku a pokyny (.doc, MS Word - 249kB)

Stříbrný sponsor:Sponzoři:

The Conference is held under the auspices of

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic