V rámci celosvětového projektu Chytrá města jsme pro vás ve spolupráci s ČVUT vyvinuli  systém na monitorování škodlivých látek v ovzduší. Jedná se o kontinuální měření imisí škodlivin ve městech, obcích, či na frekventovaných dopravních uzlech. Systém je předvojem tzv. elektronických nosů, kdy na základě jednotlivých veličin bude možné určit potenciální imise zápachu. V současné době umí systém kontinuálně sledovat prach: PM10, PM2,5, PM1, NOx, VOC, Ozon a těkavé organické látky. Na základě požadavků je možné přidat čidla na měření SO2, H2S a jiné.  Výstupy z jednotlivých měřících krabic jsou vyvedeny na městský úřad, nebo k jinému zákazníkovi.