V rámci celosvětového projektu Chytrá města jsme pro vás ve spolupráci s ČVUT vyvinuli  systém na monitorování škodlivých látek v ovzduší. Jedná se o kontinuální měření imisí škodlivin ve městech, obcích, či na frekventovaných dopravních uzlech. Systém je předvojem tzv. elektronických nosů, kdy na základě jednotlivých veličin bude možné určit potenciální imise zápachu. V současné době umí systém kontinuálně sledovat prach: PM10, PM2,5, PM1, NOx, VOC, Ozon a těkavé organické látky. Na základě požadavků je možné přidat čidla na měření SO2, H2S a jiné.  Výstupy z jednotlivých měřících krabic jsou vyvedeny na městský úřad, nebo k jinému zákazníkovi.

K čemu systém slouží?

Systém je určen k měření škodlivin v imisích, tedy ve venkovním ovzduší. Malá krabička může být umístěna na budově, elektrickém osvětlení a snímat okolní ovzduší. V desetiminutových intervalech posílá výsledky do systému, kde je provozovatel systému může kontinuálně sledovat na libovolném PC. Stačí jednoduché přihlášení do systému pomocí internetu.

Systém má v základním vybavení měření škodlivin z dopravy a nebo domácích topenišť.Patří sem prach o velikosti PM10, PM2,5 a PM1, NO2, SO2, VOC, ozon, těkavé organické látky, teplota, vlhkost, atmosferický tlak. Po konzultaci lze nainstalovat selektivní čidlo, například na amoniak, sirovodík a další škodliviny.

Systém lze rovněž kombinovat s meteostanicí a sledovat, odkud nejvíce škodlivin přichází a za jakého počasí. Také lze systém kombinovat se systémem na sledování stížností AIRQ.